Ex Metal

Kontakt

Prevádzka EX METAL sa nachádza v Starej Turej, v priemyselnom areáli "Chirana"
na adrese Nám. Dr. A. Schweitzera 288/24

Konateľ

Róbert Sadloň по русски
Tel: +421-32-7760144
exmetal@exmetal.sk

Obchodné oddelenie

Alena Sadloňová deutsch
Tel: +421-32-7760143
Mob: +421-905-802413
production@exmetal.sk

Výrobný riaditeľ

Peter Makyta
Tel: +421-32-7760144
Mob: +421-918-618916
vyroba@exmetal.sk

Oddelenie kvality

ing. Erika Klasovitá
Tel: +421-917-763353
kontrola@exmetal.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Erika Bielčiková
Tel: +421-917-613583
uctovnictvo@exmetal.sk

Fakturačné údaje

EX METAL, s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 288/24
916 01 Stará Turá

IČO: 36 336 351
IČ DPH: SK2021835992

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. Sro, vložka číslo 14724/R

Bankové spojenie: VÚB a.s. Stará Turá, číslo účtu: 1850522053, IBAN SK89 0200 0000 0018 5052 2053